۱. امکان گرفتن سابقه‌ی موقعیت

با استفاده از این سامانه شما می‌‌توانید سابقه موقعیت ردیاب خود، تا ۶ ماه اخیر، به صورت انیمیشن مشاهده فرمایید. که شامل امکان زیر می‌باشد:

- امکان تنظیم سرعت ایمیشن

- تاریخ و ساعت دقیق هر لحظه

- مشاهده نقاط توقف و میزان توقف در هر نقطه

- سرعت در هر لحظه

- مسافت طی شده

- امکان تغییر نقشه

- امکان نمایش یا عدم نمایش ردیاب بر روی نقشه

۲. امکان مشاهده و افزودن ردیاب ها

- مشاهده لیست ردیاب ها

- ویرایش ردیاب

- حذف ردیاب

- تنظیمات ردیاب

- افزودن ردیاب به دو روش دستی و از طریق IMEI

- امکان پرینت و گرفتن خروجی PDF از لیست ردیاب (فقط در نسخه وب)

- امکان گرفتن خروجی excel از لیست ردیاب (فقط در نسخه وب)

۳. امکان مشاهده و افزودن سرویس های دوره ای

با استفاده از این سامانه شما می‌توانید سرویس های دوره ای، مانند تعویض لنت ، تعویض روغن موتور و ...، را برای خودرو ی خود ایجاد کرده و آنها را مدیریت کنید.

- مشاهده لیست سرویس های دوره‌ای

- ویرایش سرویس دوره‌ای

- حذف سرویس دوره‌ای

- افزودن سرویس دوره‌ای

۴. امکان گزارش گیری توقف ، ردیاب های متحرک، مصرف سوخت و سرعت (فقط در نسخه وب)

با استفاده از این سامانه شما قادر به گزارش گیری از تمامی موارد فوق می‌باشید.

- مشاهده به صورت لیست

- امکان پرینت و گرفتن خروجی PDF از لیست گزارش (فقط در نسخه وب)

- امکان گرفتن خروجی excel از لیست گزارش (فقط در نسخه وب)

- مشاهده به هر یک بر روی نقش

۵. امکان افزودن و مشاهده محدوده های جغرافیایی(فقط در نسخه وب)

با استفاده از این سامانه شما می‌توانید برای ردیاب خود محدوده تعیین کرده و در هنگام ورود یا خروج از محدوده به شما اطلاع داده شود .

- مشاهده محدوده ها به صورت لیست

- ویرایش محدوده

- حذف محدوده

- افزودن محدوده